P2P Lending

Geld uitlenen aan particulieren

Geld op een spaarrekening of in een deposito levert je vandaag de dag niet veel rendement op. Zoals de bank geld uit leent aan bedrijven en particulieren kan dit tegenwoordig ook zonder tussenkomst van de bank. Dit noemen we P2P (peer-to-peer) lending.

Peer-to-peer geld lenen of uitlenen heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Steeds meer particulieren lenen geld uit aan Nederlandse, Europese of zelfs internationale particulieren.

Hoewel bedrijfsleningen niet onder deze noemer vallen maar vaak wel via dezelfde of vergelijkbare platformen worden aangeboden, zullen we ook deze aanbieders hier behandelen.

Het aangaan van een P2P lening brengt natuurlijk wel risico's met zich mee, te meer omdat het nog een relatief jong markt is met weinig toezicht. Qua risico kun je een peer-to-peer lening dan ook beter vergelijken met een belegging dan met een deposito bij de bank.

Platform Auto-invest
Lender & Spender ja
Mintos ja
Bondora nee
Fast Invest ja

De risico's

Bij p2p lenen heb je kans op een hoger rendement dan op een spaarrekening, zo worden er rendementen beloofd van tussen de 3 en 20 procent rente op jaarbasis. Je loopt alleen wel het risico dat je je inleg niet terug krijgt. Het is dus goed om na te denken hoe je de risico's verkleind, spreid of afdekt.

De meeste platformen beoordelen de leningen en geven deze een risicocategorie mee. Een A is daarbij een laag risico en een E een heel hoog risico. De leningen worden vaak niet door het platform zelf verstrekt maar door een leningenpartij (loan originator), ook deze loan originators hebben soms een beoordeling. Het is ook goed om hier naar te kijken en om je investeringen te spreiden over meerdere loan originators zodat je niet al je geld kwijt bent als er één failliet gaat.

Sommige platformen bieden leningen aan met een buyback-garantie. Als je een gezonde loan-originator hebt dan kan deze de lening aflossen wanneer de echte lener in gebreke blijft. De loan originator houdt hier doorgaans een buffer voor aan om deze tegenvallers op te vangen. Dit is niet altijd het geval en de omvang van de buffer varieert per loan originator (lening verstrekkende partij). Een buyback garantie kan prettig zijn zodat je niet meteen je inleg kwijt bent op een lening, wel is het vaak zo dat leningen met zo'n garantie een iets lager rendement hebben.

Een andere manier om je risico's te verlagen is te spreiden over heel veel lenigen. Dat is vaak eenvoudig mogelijk omdat je vaak maar een klein bedrag per lening hoeft te investeren (vaak maar 10 euro). Dat lijkt een heel gedoe omdat je dan heel veel leningen moet verstrekken maar veel platformen bieden daartoe een auto-invest mogelijkheid aan. Dit is een soort regel dat als er een lening beschikbaar komt die voldoet aan de door jouw gekozen criteria (veelal looptijd, rendement en risicoklasse, soms ook land en tussenpartij), dat je dan automatisch een klein bedrag uit leent (tot een gekozen maximum).

Heb je dan bv 1000 euro over 100 leningen verdeeld en 1 leningnemer kan niet terugbetalen (default) dan is er gewoon nog 990 euro van je inleg over. Grote bedragen in slechts een paar leningen investeren is erg riskant, als er dan 1 of 2 leningen om welke reden dan ook niet afbetaald kunnen worden loop je een groot risico op een negatief rendement.

Passief inkomen en financiële vrijheid

Ook het begrip passief inkomen wordt steeds bekender. Een passief inkomen zijn wederkerige inkomsten waar je zelf geen arbeid voor hoeft te verrichten. Wie voldoende passief inkomen heeft is niet meer afhankelijk van arbeid bij een werkgever en dus financieel vrij. Wie jaarlijks geld overhoud en dit goed laat renderen, bv. via het uitlenen via p2p lending, heeft jaarlijks een rendement. Door ook dit rendement weer te investeren wordt dit doorgaans jaarlijks hoger en kun je hier op termijn je vast lasten mee bekostigen waardoor je niet meer of nog maar beperkt afhankelijk bent van inkomsten (arbeid) die je wel veel inspanning kost. Voor veel mensen die finaciële vrijheid (financial independence) nastreven zijn p2p leningen vaak een deel van hun inkomsten. Desalniettemin is het natuurlijk verstandig niet al je geld hier in te steken en ook een veilige buffer aan te houden (bv op een spaarrekening) en andere investeringen zoals deposito's, obligaties, aandelen of vastgoed te overwegen. Zaak is natuurlijk wel dat je je geld laat renderen tegen een beter rendement dan de vermogensbelasting en inflatie.

Financiële onafhankelijkheid op facebook.

We doen ons best zoveel mogelijk actuele informatie/prijzen te tonen. Mochten prijzen toch niet kloppen of informatie achterhaald zijn dan vernemen we dit graag. De informatie op de site is slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. PrijzenIndex geeft geen financieel advies, als u financiële producten wilt afsluiten kunt u zelf informatie inwinnen bij een financieel adviseur.